Firma ESTEL pakub komplekslahendusi erinevatele tööstusharudele. Võtame enda peale projekti teostamise alates dokumentatsiooni väljatöötamisest ja lõpetades käivitusseadistuse töödega.

Firma ESTEL teostab mitmesuguseid projekte nii peatöövõtja kui ka alltöövõtjana.

Projekti kõigi staadiumite kontrollimine ühe firma poolt kindlustab kvaliteedi kõrge taseme ja välistab täiendavad jagunemisega seotud vastutusriskid.

 

 

Eduka ja ohutu seadmete käivitusseadistuse tagamiseks sõidavad TET Estel insenerid-testijad käivitusseadistustööde läbiviimiseks objektile.

 

Samuti võivad meie spetsialistid vajadusel teostada kontrolli seadmete monteerimisel (šeff-montaaž), millele järgneb vahetult käivitusseadistus.

Operatiivsuse ja tulemuse garanteerimiseks, arutavad spetsialistid enne väljasõitu eelnevalt läbi objekti valmisoleku tingimused. Selliselt teostatakse käivitusseadistustööd lühima aja jooksul, mis võimaldab viia seadmed ekspluatatsiooni maksimaalselt kiiresti.

Firma pakub teenuseid igasuguste elektrotehniliste seadmete remondiks, samuti vananenud seadmete restaureerimiseks.


Meie spetsialistid aitavad määratleda seadmete remondi majanduslikku efektiivsust võrreldes seadme uue vastu vahetamisega. Oleme alati valmis leidma Teie probleemile lahenduse, mis kindlustab nõutavate tulemusteni jõudmise optimaalsete kulutustega.

Me hoolitseme oma Tellijate eest, seepärast pühendame rohkem tähelepanu müügijärgsele teenindamisele. Firma juhid korraldavad regulaarseid monitooringuid seadmete vastavusest nõutavatele karakteristikutele ja tulemuseks – Tellija rahulolu.

Iga Tellijaga töötab personaalne mänedžer, kellelt võib alati saada vajalikku konsultatsiooni kas telefonitsi või kirja teel.

Toodangu teenusgarantii teenindamise organiseerimiseks ettevõttes on koostatud ürituste loetelu, mis sisaldab järgmisi punkte: 

  • Koos tootega tarnitavate ZIP-komplektide sisu optimeerimine;
  • Universaalsete remondikomplektide loomine ja tarnimine seadmete rakendamise kohtadesse;
  • Šeff-montaaži ja käivitusseadistustööde korra kindlaksmääramine seadmete montaaži ja ekspluatatsiooni kohtades;
  • Spetsialistide gruppide moodustamine ja väljaõpetamine Esteli toodangu hooldamiseks ja remondiks ekspluatatsiooni kohtades;
  • Tagasisidekanalite korraldamine seadmete tarne, montaaži ja ekspluatatsiooni küsimustes garantii ja garantiijärgsel perioodil lepingulistel tingimustel;
  • Operatiivse reageerimise ja tarnitud toodetele püstitatud nõuetele mittevastavuse, mis on ilmnenud transportimise, hoidmise , montaaži ja ekspluatatsiooni protsessis, kõrvaldamise kindlustamine;
  • Garantii ja pretensioonidega seotud tööde organiseerimine ja teostamine.

TET Estel hindab Teie aega, seega reageerime kõikidele päringutele võimalikult kiiresti.

Kas Teil on küsimusi?

Võtke meiega ühendust, vastame meeleldi!